O projektu

O projektu 

Projekt ADRIART razvija mednarodni magistrski program  Medijske umetnosti in prakse. Osredotoča na okolja avdiovizualnih umetnosti (film, animacija, fotografija) ter intermedije (novi mediji, scenografski prostori, sodobna umetnost) kot tudi na (zgodovinske, teoretične, kritične) umetnostne diskurze.

Celotni dvoletni cikel se bo močno opiral na kratke lokacijsko specifične delavnice, organizirane za mednarodni konzorcij partnerjev v širši regiji Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije z  udeležbo najboljših mentorjev in študentov iz regije in vsega sveta. Med štirimi državami in petimi jeziki program Medijske umetnosti in prakse (MAP) interdisciplinarno obravnava lokacijsko značilne (demografske, socialne, kulturne, ekološke, migracijske ipd.) teme ter  spodbuja multikulturno akademsko izmenjavo in samoiniciativni razvoj magistrskega študenta.Pilotska izvedba programa MAP teče od oktobra 2012 na Visoki šoli za umetnost Univerze v Novi Gorici, naslednji razpis je predviden za junij 2013.

Kontakt

Za več informacij v zvezi s projektom in programom, lahko kontaktirate lokalne projektne partnerje ali pišete/kličete na:

info@adriart.net | +386 51 336 770 | +39 333 499 3533