Tko ...

Tko je uključen?

Visoka škola za umjetnost Sveučilišta u Novoj Gorici / Visoka šola za umetnost Univerza v Novi Gorici  

Visoka škola za umjetnost Sveučilišta u Novoj Gorici teži razumijevanju i primjeni umjetnosti u najširem mogućem smislu te njegovanju neovisnog i kreativnog razvoja svakog studenta. Osnovni okvir djelovanja ove škole temelji se na umjetničkoj i medijskoj produkciji, obrazovanju i istraživanju, što naglašava njenu interdisciplinarnost. Čini je mjestom koje okuplja najnovije prakse i ideje, pogotovo kroz upotrebu najmodernijih digitalnih tehnologija i novih medija. Studiji koje ova škola nudi priprema studente i profesore na suočavanje s izazovima transdisciplinarnog, akademskog i produkcijskog djelovanja. Uz to, Visoka škola za umjetnost koordinira i sudjeluje u nizu domaćih i međunarodnih projekata istraživanja, razvoja i produkcije

 

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 

data-cke-saved-src="http://vsu.ung.si/sites/default/files/logoapu-small.jpg"

Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci provodi studijske programe preddiplomske i diplomske razine, u skladu sa suvremenim strategijama produkcije na području primijenjenih umjetnosti i likovne pedagogije. Ona je najmlađa članica riječkog sveučilišta. Ipak, njezina povijest datira još iz 60-ih godina prošloga stoljeća kada je osnovan Odsjek za likovni odgoj i likovnu umjetnost na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji u Rijeci, iz kojega je 2005. godine osnovana današnja Akademija primijenjenih umjetnosti. Sustavom izbornih predmeta, fleksibilnošću studija i interdisciplinarnom nastavom studijski programi prilagođeni su individualnim interesima studenata. Akademija je smještena u Kampusu Sveučilišta u Rijeci, koji u svojim kompleksima pruža brojne studentske sadržaje i stvara stimulativnu okolinu za učenje i istraživanje.

Tehničko sveučilište u Grazu / Technische Universität Graz

Institut za suvremenu umjetnost Institut za arhitekturu i medije pri Tehničkom sveučilištu u Grazu dio su Arhitektonskog fakulteta. Dok se Institut za suvremenu umjetnost bavi povezanošću umjetnosti i tehnologije, kao i praksama suvremene umjetnosti unutar javnog prostora, Institut za arhitekturu i medije zanima suvremena arhitektura u parametarskom i algoritamskom smislu. Osnovni se naglasak stavlja na proširenu arhitekturu i „digitalnu fabrikaciju“

Sveučilište u Udinama / Università degli Studi di Udine 

Sveučilište u Udinama daje velik doprinos razvoju i izvedbi projekta ADRIART, a usmjerava se posebno na područje filmske teorije.  Sveučilište u Udinama osnovalo je laboratorije “La Camera Ottica” i “C.R.E.A.” za očuvanje i restauraciju nijemog i eksperimentalnog filma, video umjetnosti i audio vrpci, a utemeljilo je i istraživački centar “Centro Studi Amidei“ koji se bavi interpretacijom i primjenom filmske kritike te pisanjem scenarija