O projektu

O projektu

U okviru projekta ADRIART razvijen je međunarodni diplomski studij iz područja suvremenih umjetničkih praksi, pod nazivom Medijske umjetnosti i prakse (Media Arts and Practices - MAP). Studij je usmjeren na područja audiovizualne umjetnosti (film, animacija, fotografija), intermedijalne umjetnosti (prostorne umjetnosti, novi mediji, transmedijalna umjetnost) i umjetničkih diskursa (povijesni, teorijski i kritički).  

Ovaj dvogodišnji program poseban će naglasak staviti na lokalno-specifično izvođenje kraćih perioda mobilnosti i tako promicati suradnju najboljih mentora i studenata diljem regije i svijeta.  U četiri zemlje te na pet jezika ovaj će se program baviti temama specifičnim za pojedinu lokaciju (demografske, društvene, kulturne, ekološke, migracijske i slične teme), i to na interdisciplinaran način, a istodobno će poticati multikulturalnu akademsku razmjenu i razvoj studenata prema samoodrživosti.  

Kontakt

Želite li saznati više o projektu ili programu, možete nam se obratiti i telefonom ili e-poštom.  

info.map@apuri.hr | +385 51 401 387
info@adriart.net | +386 51 336 770 | +39 333 499 3533